Livsmedel

Hur Mycket Mat Produceras i Världen?

Hur Mycket Mat Produceras i Världen?

Det dominerande paradigmet för global livsmedelsförsörjning är att mänskligheten "behöver" öka livsmedelsproduktionen med 50 till 100 % till 2050. Konsensus är att detta delvis beror på befolkningstillväxt, men mest på…
Läs mer