Om CLUK


CLUK är en neutral aktör som hjälper både stora och små företag att testa och utveckla nya livsmedelsprodukter. CLUK erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion. Vi arbetar främst med pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter och desserter, men även andra typer av livsmedel är välkomna. CLUK är ett centrum för kreativ samverkan, erfarenhetsutbyte och förnyelse inom livsmedelsindustrin.

Bakgrund

Dagens konsumenter kräver en hög förändringstakt vilket gör att livsmedelsindustrin behöver nya sätt att utveckla, testa och lansera nya produkter. Trenden går mot mindre av storskalighet och mer av kundnära lösningar.Det finns önskemål om externa anläggningar fokuserade på test och småskalighet. Behovet av att ta hand om restprodukter med hänsyn till miljöaspekter ökar.

Idé

Genom att skapa en neutral arena där stora och små aktörer kan mötas får man ett centrum för kreativ samverkan, erfarenhetsutbyte och förnyelse inom livsmedelsindustrin. Syftet är att etablera och marknadsföra en verksamhet som stärker den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft genom att stödja deras utveckling av nya produkter, tjänster och processer, samt stimulerar och möjliggör nyföretagande inom livsmedelsområdet.CLUKs konkreta mål är att utnyttja befintlig infrastruktur så att ett centrum för livsmedelsutveckling i södra Sverige byggs upp, vilket kommer att leda till:

 • Att konkurrenskraften för existerande industri förbättras
 • Att verksamheten skapar en miljö som bidrar till ett kreativt företagsklimat
 • Att möjligheten att utveckla helt eller delvis nya livsmedel inspirerar till nyföretagande inom livsmedelsområdet i regionen
 • Att projektet bidrar till en allmänt höjd kompetensnivå inom livsmedelsområdet.
 • Att en kommersiellt lönsam verksamhet etableras på lång sikt

Varför Karlshamn?

Djup och bred kompetens inom processteknik. Lokaler som relativt enkelt kan anpassas till olika behov. Viljan att bibehålla Karlshamns tradition inom livsmedel. Utrymme för avknoppningsföretag och nystart. Skapande av kluster kring livsmedelsteknik. Karlshamn ligger väl till geografiskt.

Marknad

Projektets målgrupp är livsmedelsindustri, lantbruksföretag och organisationer inom livsmedelsindustrin samt utbildningsinstanser inom livsmedelsområdet.

Vad erbjuder CLUK?

Tid och utrustning för att utföra pilotförsök. Möjlighet att producera i mindre skala. Rådgivning och uppdrag av erfaren personal. Kunnande och specialistkompetens. Flexibel anläggning anpassad efter kundens önskemål.

Policy

Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn (CLUK) ska vara ett centrum för kreativ samverkan, erfarenhetsutbyte och förnyelse inom livsmedelsindustrin.

CLUK ska:

 • bidra till utveckling av nya, hälsosamma livsmedel, nya produktionsmetoder,
 • miljövänligare produktion och attraktivare livsmedel
 • verka för samverkan mellan offentliga aktörer, etablerade och nystartade
 • livsmedelsföretag, entreprenörer och småskalig gårdsproduktion samt forskningskompetenser inom livsmedelsområdet
 • verka för att skapa en kreativ miljö som inspirerar till nyföretagande
 • vara en neutral arena där olika aktörer ges möjlighet att mötas
 • bidra till en höjd kompetensnivå genom utbyte inom och mellan näringsliv, universitet/högskola och kommun
 • vara en nyskapande, flexibel anläggning under ständig förbättring för att möta marknadens krav
 • föra en ärlig och förtroendefull dialog med våra uppdragsgivare så de känner sig trygga med att anlita oss
 • skapa ett förtroende för vår kompetens och motsvara de förväntningar detta innebär
 • genomsyras av en gästfrihet där alla ska känna sig välkomna
 • följa aktuella lagar och förordningar

CLUK stödjer livsmedelsindustrins utveckling av nya produkter, tjänster och processer. Samt stimulerar och möjliggör nyföretagande inom livsmedelsområdet och stärker därmed den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft.

Alla är välkomna, liten som stor!