Grow International Southern Sweden

06 oktober 2015
skriven av Cissi Lingerud

Grow International Southern Sweden är ett EU-finansierat projekt som löper över tre år. I projektet deltar branschorganisationer som verkar för att utveckla företag inom livsmedels-, förpacknings- och tillverkningsindustrin. Målgruppen är små och medelstora företag i Skåne och Blekinge som faller inom ramen inom branscherna livsmedel, förpackning och tillverkande industri. Projektets primära mål är att deltagande bolag skall öka sin export.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Invest in Skåne, Packbridge, NetPort Science Park, Livsmedelsakademin och IUC Skåne. Samtliga partners har ansvaret att förbereda företagen inför steget ut på marknaden inom respektive sektor, NetPort Science Park har via CLUK ansvar för livsmedelsföretag i Blekinge. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Region Blekinge samt samverkansparterna.

Deltagande företag kommer att under cirka ett år få stöd för att starta upp ny eller utveckla befintlig exportverksamhet. Företagens behov styr programmet som kan bestå av seminarier, workshops och individuell coachning.

För intresseanmälan och frågor kontakta Cissi Lingerud på cissi.lingerud@cluk.se eller 0708 74 57 31

 

Comments are closed.