Anlita oss


Kontakta Cissi Lingerud för kostnadsförslag vad gäller hyra av anläggningen för era behov, se kontaktuppgifter under kontakt.

Finansieringsstöd

För de mindre aktörer som behöver ekonomiskt stöd för att kunna driva och testa sina projektidéer kommer möjligheten att finnas till hjälp att ansöka om sådant stöd, bland annat via de organisationer som finns med i projektets nätverk.