Arkiv för september, 2010

Invigningen

30 september 2010
skriven av admin

Invigning av lokalerna

Tisdagen den 6 oktober 2009 hölls invigningen av CLUK, Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn. För den officiella invigningen svarade Blekinges och Skånes landshövdingar Gunvor Engström och Göran Tunhammar. Projektet är ett samarbete mellan Karlshamns kommun, de båda regionerna och företrädare från branschen och vikten av samarbete var ett ämne som återkom vid flera tillfällen i invigningstalen.

Näringslivschef Ulrika Nordén Johansson inledde med att referera den långa vägen sedan initiativtagarna knackade på kommunens dörr. Hon gladdes nu åt att projektet äntligen var igång.

Lennart Lindahl, Ideon Agro Food, fortsatte med att berätta om bakgrunden och de med- och motgångar projektet ställts inför under resans gång. Verksamhetsledare Cissi Lingerud såg fram emot att få komma igång med samarbetet med små och stora företag.

Peter Wannding representerade livsmedelsföretagen och talade om behovet av en anläggning som CLUK när efterfrågan på närodlat och småskaligt producerade livsmedel ökar.

Skånes landshövding Göran Tunhammar var filosofisk i sitt tal om utveckling av de livsmedel som kan ses som medel för livet. Blekinges landshövding Gunvor Engström betonade vikten av samverkan och samarbete mellan olika aktörer. Tillsammans med sin skånske kollega förklarade hon CLUK invigt och tryckte på knappen till den lilla processen som pumpade och blandade till den lingondricka som Göran Tunhammar lät sig väl smaka av.
Efter dessa symboliska handlingar, som samarbete kring processen, guidades gästerna runt i de nyrenoverade lokalerna.

Text: Cissi Lingerud, Foto: Roger Karlsson

Pressen efter invigningen

Sydnytt efter invigningen

av